Visste du att …

Visste du att …

Miljonprogrammet är ett känt begrepp för de allra flesta, och ett ämne som ofta diskuteras. Men visste du det här?

… två miljoner människor, var femte svensk, bor idag i en bostad byggd under miljonprogramsåren 1965–1974.

… miljonprogramslägenheterna byggdes över hela landet. Störst andel finns i Gotlands, Västernorrlands, Gävleborgs  och Blekinge län. Lägst andel finns i Stockholms län.

… det vanligaste miljonprogramshuset har tre våningar. Det byggdes också många villor och andra småhus.

… fasader av betong får ofta symbolisera miljonprogrammet. Men bara 15 procent av husen har betongfasader. Tegel och puts var vanligast.

… ungefär hälften av alla lägenheter har tre rum och kök, för det tyckte man var lagom för den stabila kärnfamiljen. Ettor och femmor är ovanliga.

… av miljonprogrammets lägenheter är idag två tredjedelar hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.

… både allmännyttiga och privata bostadsbolag var med och byggde miljonprogramshusen. Idag ägs 39 procent av kommunala bolag, 24 procent av privata hyresvärdar och 32 procent är bostadsrätter.

… för att klara att bygga en miljon bostäder på tio år krävdes standardiserade byggmetoder. Samtidigt har många hus en genomtänkt arkitektur och är idag klassificerade som kulturhistoriskt intressanta att bevara.