Här finns alla husen

Här finns alla husen

Det är kanske främst storstädernas förorter man förknippar med miljonprogrammet. Men under miljonprogramsåren byggdes bostäder över hela landet, och även i städernas centrala delar.

Av miljonprogrammets drygt en miljon bostäder finns 578 000 som lägenheter i flerbostadshus. Det är en femtedel av alla lägenheter i Sverige. Resten av bostäderna byggdes som villor och småhus.

Allra störst andel miljonprogramslägenheter finns i Gotlands, Västernorrlands och Gävleborgs och Blekinge län, där är cirka tre av tio lägenheter i flerbostadshus byggda 1965–1974. Lägst andel finns i Stockholms län, 19 procent.

Här finns alla husen i miljonprogrammet.Län med störst andel lägenheter i flerbostadshus byggda under året 1965-1974. Källa: SCB

Av storstadskommunerna är andelen störst i Göteborgs stad, 24 procent, följt av Malmö, 21 procent. I Stockholms stad är 10 procent av lägenheterna i flerbostadshus från miljonprogramsåren.

Sett till antal miljonprogramslägenheter ligger Stockholms län i topp, med 143 000. 41 600 av dessa finns i Stockholms kommun.

Här finns alla husen i miljonprogrammet. Andel lägenheter i flerbostadshus som är byggda 1965-1974 i kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: SCB
​​​​​​

Kolla kartan 

Boverket har tagit fram en karta där du kan se var miljonprogramshusen finns. Till kartan